Ettevõttest

European Legal Office OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on asutatud 2011 aastal Tallinnas. Põhitegevuseks on õigusabiteenuste ning rahvusvahelise inkassoteenuse osutamine Eestis. Eelnimetatud põhitegevuse kõrvalt oleme kompetentsed ka Eestis lahendama nii kohtuväliselt kui kohtulikult debitoorseid võlanõudeid. Meie teenuseid kasutavad nii Eesti kui ka mitteresidentidest ettevõtted. Teenindame oma kliente eesti, vene ja inglise keeles.

Ettevõtte eesmärgiks on areneda suureks, kindlaks ning kõigile kättesaadavaks partneriks nii õigusabi-, sissenõudmis- kui ka krediidihaldusteenustes. Seatud eesmärkide realiseerimist asetab ettevõte rõhu kõrge professionaalse tasemega spetsialistidele ja nende regulaarsele väljaõppele. European Legal Office töötajad osalevad järjepidevalt täienduskoolitustel ja tegelevad oma erialaste oskuste arendamisega. European Legal Office edukuse peamisteks alusteks on osutavate teenuste kõrge kvaliteet, konfidentsiaalsus ja diskreetsus, pikaajalised kliendisuhted, motiveeritud töösuhtel tuginev stabiilne meeskonnatöö ja ulatuslikud kogemused.

Meie meeskond koosneb tublidest juristidest ja oma ala spetsialistidest, kelle erialane töökogemus ulatub aastasse 1999.

Tulemusrikkale koostööle jõudu soovides

Juhatuse liige

Stanislav Vammus