Koostöö

Meiega koostöö on lihtne, usaldusväärne ning läbipaistev. Väärtustame oma kliendi aega ning püüame tegutseda operatiivselt. Anname nii telefoni- kui ka meiliteel alati värsket informatsiooni menetluses olevate nõuete ja õigusabi raames osutatava teenuse osas. Rahvusvahelise sissenõudmise klientidel palume aga olla veidi kannatlikumad, kuna infovahetus rahvusvahelisel tasemel võtab mõnevõrra kauem aega.

Meie klientideks on nii Eesti ettevõtted ja eraisikud, kui ka mitteresidentidest ettevõtjad Euroopast, Aasiast, USA-st  ja Lähis-Idast. Teenindame oma kliente eesti-, vene-, inglise- ja saksa keeles. Pakume personaalset lähenemist igale kliendile sõltumata tema äriühingu juriidilisest vormist ja ettevõtte suurusest. Koostöötingimused on paindlikud ning kliendisõbralikud. Väärtustame pikaajalist ja lojaalset partnerlussuhet ning tunnustame seda püsikliendi soodustuste näol.

Kõik koostöölepingud European Legal Office OÜ-ga on ilma sõlmimistasuta ning puuduvad siduvad kohustused. Sissenõudmine käib kas nõudeloovutus- või käsunduslepingu alusel, rahvusvaheline sissenõudmine nõudeloovutuslepingu alusel, õigusabiteenuseid osutatakse käsundi alusel.

Kulu osutatud sissenõudmisteenuse peale tekib meie kliendil vaid siis, kui menetluses olev nõue on lahenenud täielikult või osaliselt. Õigusabi teenuse eest toimub tasumine vastavalt kokkulepitule.

Igapäevatöö käib meil käsikäes järgmiste põhiväärtustega:

  • Kliendikesksus – püüme ületada kliendi ootusi pakkudes kvaliteetset teenust.
  • Meeskonnatöö väärtustamine – toetame üksteist igapäevaste tööülesannete täitmisel ühise eesmärgi nimel väärtustades partnerlust ja lojaalsust.
  • Professionaalsus – püüame olla oma töös parimad ning keskendume vaid püstitatud eesmärgi saavutamisele.
  • Pidev areng – panustame meeskonna arengule koolitades, täiendades ning tõstes kompetentsi erialastes teadmistes erinevate koolituste näol.
  • Pühendumus – Oleme kõik pühendunud sellele, et kogu meie tegevus looks tugevamaid kliendisuhteid.
  • Usaldusväärsus – usaldusväärsuse võidame läbi osutatud teenuste ja hästi tehtud töö eest.