Inkassoteenus välismaal

Välismaal registreeritud firma on jätnud arved tasumata?

Aitame mõistlikel tingimustel raha koju tuua.

European Legal Office omab väga suurt koostööpartnerite võrgustikku üle kogu maailma. Oleme suutnud tagada oma klientidele kvaliteetset teenust rahvusvahelisel tasemel samadel tingimustel mis ka Eesti sisesel turul. Võtame nõuded töösse ja tegeleme sissenõudmisega kliendilt ettemaksu küsimata ning oleme orienteeritud kliendi rahuldavale tulemusele. Kui kohtuväliste sissenõudmistoimingute tulemusel võlgnikult maksmata jäänud summad kätte ei saada, kanname võla sissenõudmisega kaasnevad kulud ise.

Võlgade sissenõudmine toimub võlgniku asukohariigis ning sellega tegelevad meie koostööpartnerid, kes on peamiselt juristid
ja tunnustatud advokaadid. Sissenõudmistoimingud viiakse läbi tuginedes pikaajalisele praktikale ning kooskõlas kohaliku
seadusandlusega.

Kui suur on välismaal võlgade sissenõudmise hind?

Tänu oma koostööpartnerite usaldusväärsusele ning heale koostööle saame pakkuda oma klientidele võlgade sissenõudmist välismaal väga headel tingimustel. Kulud osutatud teenuse eest tuleb meie kliendil kanda vaid juhul, kui oleme jõudnud rahuldavale tulemusele s.t. raha võlgnikult kätte saanud ning “koju” toonud. Teenustasu määramisel lähtume võlgniku taustast ning meie partneri professionaalsest hinnangust, mis koostatakse võlgniku krediidiajaloo ja muude infoallikate alusel. Samuti mängivad teenustasu määramisel väga suurt rolli nõude aluseks olevate dokumentide korrektsus.

Teenustasu rahvusvahelise sissenõudmise puhul jääb vahemikku 8 – 40 % laekunud
summadelt, millele lisandub Eestis kehtiv käibemaks 20%.

Kui kohtuväline sissenõudmistulemus on mingitel põhjustel negatiivne, on võimalik jätkata sissenõudmist hagimenetluse raames.
Hagimenetluse hind sõltub võlgniku asukohariigi riigilõivude suurusest.

NB! Rahvusvahelise sissenõudmise raames on võimalik lisatasu eest saada muuhulgas ka krediidiajalugu puudutavaid dokumente.

Miks valida oma koostööpartneriks just meid?

Meie koostöötingimused on kliendisõbralikud, paindlikud ning vastavad kliendi ootustele. Tegutseme professionaalselt ja operatiivselt tagades kliendile alati värsket informatsiooni tehtud toimingutest ning tulemustest. Informatsiooni saamiseks piisab vaid telefonikõnest või päringust kontaktisikule.

Päringu avaldamise vorm

Scroll to Top