Meeldetuletusteenus

Meie jälgime teie poolt väljastatud arvete laekumisi, prognoosime häireid ning reageerime nendele operatiivselt.

Meeldetuletusteenus on mugav viis väljastatud müügiarvete laekumiste monitoorimiseks, kliendigruppidele vastavalt mugavdatud automatiseeritud meeldetuletuste edastamine ning vajadusel kliendiportfelli läbihelistamine tähtajaks laekumata müügiarvete üksikasjade väljaselgitamiseks ning tasumises kokkuleppimiseks. Teie klientidega kontakteerutakse teie nimel ilma, et kliendil tekiks tunne, et tema laekumata arved on üleantud inkassole menetlemiseks.

Miks on see vajalik?

1.
Parandab rahavoogu ning tekitab ettevõtluse jaoks vajalikke käibevahendeid just hetkel, millal ettevõte neid kõige enam vajab. Õigeaegne raha laekumine võimaldab tähtaegselt täita lepingulisi kohustusi, teha investeeringuid, palgata spetsialiste, maksta välja dividende jne.
1.
2.
Vähendab personali töökoormust, kelle põhitöö ei ole laekumata müügiarvete tasumise meeldetuletamine ning seeläbi tõstab nende efektiivsust. Müügiinimesed jätkavad müümist, raamatupidajad tegelevead raamatupidamisega ning finantsjuhid eelarve planeerimisega.
2.
3.
Aitab õigeaegselt tuvastada makseraskustes klientide olemasolu ning vähendada kahju tekkimise riski. Meie hallatavate arvelduste korral väheneb tõenäosus langeda teil enda kliendi jaoks nende nõuete lahtrisse, mille täitmist raskemal ajal edasi lükatakse.
3.
4.
Aitab teil hoida fookust oma põhitegevusel ning ettevõtte arengul.
4.

Mida me pakume?

1.
Automatiseeritud, süsteemne, eelnevalt kooskõlastatud disaini ja meeldetuletuste sisuga teadete edastamine e-kirja, sms-i, teiste suhtluskanalite teel ning personaalne kliendi nimel tema tehingupartnerite läbihelistamine (eesti, inglise ja vene keeles – vastavalt kliendi profiilile);
1.
2.
Tähtajaks laekumata müügiarvete mittelaekumise põhjuse väljaselgitamine, kordusarve(te) edastamine, maksekokkulepete sõlmimine ning nende täitmise jälgimine;
2.
3.
Ebatõenäoliste laekumiste väljaselgitamine ning edasise inkassomenetluse perspektiivi hindamine koos vajaliku aruandlusega
3.

Kes on meie kliendid?

Meeldetuletusteenus on vajalik igale ettevõtjale, kes osutab teenust või müüb kaupa arvega ehk teenuse või kauba eest tasumine toimub peale tehingut. Paratamatult tekib nimekiri klientidest, kes mingitel põhjustel jätavad teie poolt väljastatud arved kas täielikult või ositi tähtajaks tasumata. Tegu võib olla kas lihtsa eksimusega või ka teadliku mittemaksmisega. Õigeaegne laekumata arvete monitoorimine European Legal Office OÜ poolt säilitab arve maksetähtaja möödudes kontakti kliendiga ning hõlbustab väljastatud müügiarvete laekumist parandades seega ettevõtte rahavoogu. Nii mõnigi tõsisem maksejõuetus on seeläbi õigeaegselt tuvastatud ning võetud tarvitusele vajalikud meetmed kahju ärahoidmiseks. Aga on ka juhtumeid, kus müügiarve on jäätud lihtsalt õigele aadressile edastamata ning kontaktandmete uuendamisel on laekumised kohe toimunud. Tihtipeale jäätakse toimunud tehingute lõpuleviimine tahaplaanile ning keskendutakse uutele müükidele. Siin olemegi meie oma meeksonnaga, et ettevõtte müügiosakond ja raamatupidamine tegeleks oma põhitööga – teeks käivet ja esitaks maksuametile seadusele vastavat aruandlust. Meie aga muretseme selle eest, et toimunud müükide rahad jõuaksid kiiremas korras teie arvele.

Küsi hinnapakkumist

Scroll to Top