Miks just meie?

LIHTSUS

Inimesed pöörduvad õigusbüroo poole selleks, et muuta oma elu või äritegevus lihtsamaks – võita esilekerkinud probleemid ja saavutada eesmärgid ilma juriidiliste takistuste otsa komistamata. Seetõttu oleme veendunud, et ka õigusbürooga suhtlemine peab olema lihtne ja läbipaistev, ilma konksudeta.

Kõik koostöölepingud European Legal Office OÜ-ga on ilma sõlmimistasuta ning puuduvad siduvad kohustused. Õigusabi eest käib tasumine vastavalt eelnevatele kokkulepetele ning võlgade sissenõudmise eest tasutakse alles võlanõude osalise või täieliku lahenemise alusel.

USALDUSVÄÄRSUS

Usaldusväärne õigusbüroo algab usaldusväärsest töökeskkonnast, kus meeskond teineteist toetab ja täiendab. European Legal Office’i kliendi käsutuses on mitte ainult tema juristi, vaid meie kogu meeskonna kogemused ja teadmised.

KLIENDIKESKSUS

Iga teenus peab olema mitte professionaalse teenuseosutaja, vaid kliendi nägu. Oleme enda tööpõhimõtted pannud paika just selle järgi, kuidas teenus oleks kliendile arusaadav, mugav ja paindlik kasutada. Õpime tundma teie äri ja sellega seotud üksikasjad ning alles siis pakume üleskerkinud probleemile oma lahenduse. Kuna õigusküsimustega kaasnevad sageli paratamatud pinged ja teadmatus, on just eriti oluline, et õigusbüroo muudaks selle aja kliendi jaoks võimalikult rahulikuks ja selgeks.

Kõik koostöölepingud European Legal Office OÜ-ga on ilma sõlmimistasuta ning puuduvad siduvad kohustused. Sissenõudmine käib kas nõudeloovutus- või käsunduslepingu alusel, rahvusvaheline sissenõudmine nõudeloovutuslepingu alusel, õigusabiteenuseid osutatakse käsundi alusel.

Kulu osutatud sissenõudmisteenuse peale tekib meie kliendil vaid siis, kui menetluses olev nõue on lahenenud täielikult või osaliselt. Õigusabi teenuse eest toimub tasumine vastavalt kokkulepitule.

Scroll to Top