Õigusblogi

Liisinglepingust taganemine

Seadusest tulenevalt tarbijast liisinguvõtjal on õigus seaduses sätestatud alusel liisingulepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates liisingulepingu sõlmimisest kirjaliku taganemisavalduse tegemisega liisinguandjale või tagastades nimetatud perioodi jooksul liisingueseme liisinguandja poolt nimetatud isikule. Võlaõigusseaduse § 409 lõige 41 järgi kannab asja tagastamise või teenuse hüvitamisega seotud kulud ja sellega seotud riisiko krediidiandja, kuid pooled võivad kokku leppida, …

Liisinglepingust taganemine Read More »

Kuidas valida omale advokaati või juristi?

Advokaadi või juristi teenuse vajadus ei ole täna enamuste jaoks igapäevane, kuid peaaegu igal ühel kas või kord elus läheb seda teenust vaja (pärandvara jagamine, abieluvara jagamine, töölepingust tulenevad erimeelsused, kasutatud auto ostmisel esile tulnud puudused ja nende parandamiskulude hüvitamise nõudmine jms). Kui jõuab kätte hetk esindaja palkamiseks tekib küsimus, kuidas omale jurist või advokaat …

Kuidas valida omale advokaati või juristi? Read More »

Scroll to Top